Samarbeten

Mera värden – genom mervärden

  • Publiserad: Juni 2017
  • Uppdrag: Öka lojaliteten och stärk relation till befintliga kunder
  • Kundkontakt: Daniel Ridderton, Pär Johansson

Framgångsrika varumärken har många värdeord. Men vissa termer är viktigare än andra. Som det åtta bokstäver långa ordet relation. För vinstdrivande företag pratar med sin omvärld på ett särskilt sätt. Det de säger och gör tycks skapa och bygga och framkalla starka relationer. Till kunder. Men allt det här är ju teori – hur gör man i praktiken?

Kolla gärna på Skandia. Och hur de nu förser sina företagskunder med sänkta kostnader och sparad tid, Min inköpsavdelning är namnet.

Skandia som bolag agerar i en komplex försäkringsvärld. För oss som en ansvarstagande partner till våra kundföretag är det avgörande att vi levererar värde. Inte bara i morgon med en bra pension, utan även i dag med konkreta verktyg för att möjliggöra stabila vinster. Vi har valt att ta hjälp av akaive som kunskapsstöd till utvalda företagsrådgivare. Utöver den operativa driften av ett pilotprojekt får vi då även ta del av akaives erfarenheter i lokalt nätverksagerande och får en för oss nyttig extern syn på våra erbjudanden och vår nykundsbearbetning.

Stefan Borngren ansvarig för Skandias satsning mot små och medelstora företag

Några av de vi samarbetat med