MERVÄRDESPLATTFORMAR

Mera värden –
genom mervärden.

Framgångsrika varumärken har många värdeord. Men vissa termer är viktigare än andra. Som det åtta bokstäver långa ordet relation. För vinstdrivande företag pratar med sin omvärld på ett särskilt sätt. Det de säger och gör tycks skapa och bygga och framkalla starka relationer. Till kunder. Men allt det här är ju teori – hur gör man i praktiken?

Kolla gärna på Skandia. Och hur de nu förser sina företagskunder med sänkta kostnader och sparad tid.

hw1pic

Gå direkt till tjänsten

Exempel på avtalsområden

examples