preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Verksamheten omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel och eldningsoljor till oljebolag, företag och privatpersoner i Sverige. Drygt hälften av produktionen
exporteras.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Recent Posts
Recent Comments
    Archives
    Categories