Blog Archives

mc

Marknadscheferna är Sveriges största nätverk för marknadsansvariga. Fokus för nätverket är utbyte av kunskap och affärskontakter. Men också att stödja den enskilde marknadschefens resa i karriären. Nätverket har cirka 2 000 medlemmar och en tidning som når drygt 14 000

Posted in Uncategorized

preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Verksamheten omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel och eldningsoljor till oljebolag, företag och privatpersoner i Sverige. Drygt hälften av produktionen exporteras.

Posted in Uncategorized

Skandia

Skandia är en av Nordens största oberoende, kundägda bank- och försäkringskoncerner. I mer än 150 år har företaget erbjudit privatpersoner och företag ekonomisk trygghet i form av försäkringslösningar och långsiktigt sparande.

Posted in Uncategorized
Recent Posts
Recent Comments
    Archives
    Categories